Najciekawsze festiwale, które odbywają się w Albanii

Albańska scena festiwalowa to przede wszystkim inicjatywy prezentujące i promujące albańską tradycję i obyczaje, czyli to, z czego Albania w głównej mierze słynie. Oto najciekawsze festiwale odbywające się tym małym państwie:

1). Festiwal Lata (14 marzec) – ma korzenie w pogańskim, wiejskim święcie o iliryjskim rodowodzie. Jest organizowany co roku w pierwszy dzień wiosny, stanowi hołd dla przyrodniczego przesilenia i odrodzenia życia. Jest okazją do prezentacji ludowych pieśni (także we współczesnych interpretacjach). Oficjalne wydarzenia odbywają się między innymi w Elbasanie i Tiranie, ale święto jest znane i na swój sposób fetowane praktycznie w każdej albańskiej miejscowości.

2). Festiwal Instrumentalistów Ludowych w Lezhe (kwiecień) – ten festiwal prezentuje przegląd rapsodii północnej Albanii. Co ciekawe, jest to jedyne wydarzenie w Albanii w całości poświęcone bardom oraz wykonawcom rapsodii, którzy interpretują utwory ludowe na takich instrumentach jak gęśle, „cifteli” czy „sharki”.

3). Międzynarodowy Fesiwal Wielokulturowy w Parmet (1 połowa czerwca) – jest to spotkanie etnicznych, kulturowych i językowych mniejszości w Albanii pod patronatem CIOFF – międzynarodowej organizacji promującej folklor. Permet został wybrany na gospodarza festiwalu mniejszości jako miasto, w którym współistnieją ze sobą przedstawiciele różnych kultur i narodów. W ramach wydarzenia odbywają się koncerty, pokazy tańców, rzemiosł itp., konferencje, spotkania, kiermasze i promocje książek.

4). Festiwal Folkloru „Sofra Dardane” w Tropoje (czerwiec) – to wydarzenie ma na celu promowanie folkloru i tradycji północnej Albanii i Kosowa. Festiwal obejmuje oba regiony, a organizatorem imprezy jest „transgraniczna” fundacja kulturalna. Pokazdy odbywają się na głównym placu miasteczka Tropoje, u wylotu przepięknej doliny Valbony.

5). Festiwal Piwa w Korczy (sierpień) – należy wiedzieć, że podczas czterech upalnych nocy przez to miasto przelewa się ponad 7 tysięcy litrów tego trunku. Korca to najstarsze, a zarazem najpopularniejsze albańskie piwo, którego nazwa pochodzi od miasta, gdzie powstał browar. Festiwal oprócz wyśmienitych trunków ma również do zaoferowania lokalne potrawy, muzykę na żywo oraz taniec do białego rana.

6). Festiwal Albańskiego Śpiewu Ludowego Polifonicznego we Wlorze (listopad) – propaguje jeden z najbardziej oryginalnych aspektów albańskiej muzyki ludowej, a mianowicie śpiew izopolifoniczny. Festiwal nie tylko promuje izopolifonię na obszarach poza jej bezpośrednim zasięgiem, ale również pomaga utrzymać i rozwijać ten wspaniały rodzaj śpiewu w regionach, w których śpiew polifoniczny jest silnie zakorzeniony. Należy wiedzieć, że 25 listopada 2005 roku UNESCO uznało go za „arcydzieło ustnego dziedzictwa ludzkości”.

7). Festiwal Folklorystyczny w Gjirokastrze (różne miesiące) – organizowany co pięć lat od 1968 roku, promuje twórczość artystów folkowych głównie z obszaru Bałkanów, ale również ze sceny międzynarodowej. Na przykład podczas edycji tego wydarzenia z 2015 roku na scenie w Gjirokastrze wystąpiło ponad 1000 artystów z całego świata. Największe uznanie publiczności uzyskały izopolifoniczne wykonania albańskich pieśni ludowych, które zostały uznane przez UNESCO za „niematerialne dziedzictwo kulturowe”.

Kiedy będziemy na Malcie – co należy wiedzieć o świętach i festiwalach tego kraju